Český Národní Nadační Fond

Název:Český Národní Nadační Fond
Sídlo:Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město
IČO:19367651
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:5 000,- Kč
Datum zápisu:05.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2311
Účel nadačního fondu:

1.podpora předčasně narozených dětí, dětí se zdravotními problémy či handicapem, dětí bez rodičů

2.pomoc rodinám v těžkých životních situacích

3.podpora nemocničních oddělení

4.podpora sportovních či sociálně - zdravotních aktivit

5.podpora kultury a projektů neziskových organizací

6.podpora seniorů v domech seniorů a pečovatelských domech

7.pomoc rodinám integrovaného záchranného systému čr, k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních, či sociálních příčin, nebo v důsledku živelné katastrofy

8.podpora ohrožených dětí a mládeže nebo podpora aktivit dětí a mládeže žijících v sociálně nestandardních podmínkách, vč. podpory vzdělávání

Předmět činnosti:

A)soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu

B)organizovat veřejné sbírky k dosažení cílů nadačního fondu

C)získávat informace o zdrojích finančních prostředků

D)zajišťovat aktivní kontakt a pomoc adresátům podpory

E)spolupracovat s příslušnými orgány

F)spolupracovat s médii a zajišťovat publikační činnost