Název: Český institut všeobecného zdraví, z.s.
Sídlo: Javorová 206, 252 44 Psáry - Dolní Jirčany
IČO: 09905391
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 11. 02. 2021
Spisová značka: L 74468 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:A) podpora a pořádání vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost, b) podpora, tvorba a realizace informačních kampaní cílených na odbornou i laickou veřejnost, c) podpora, tvorba a provozování relevantních a validních informačních zdrojů pro odbornou i laickou veřejnost, včetně publikační a ediční činnosti, d) iniciace a realizace veřejného a expertního dialogu na podporu zdraví a medicíny založené na důkazech, e) shromažďování analýz, studií a výzkumných úkolů z oblasti podpory zdraví a vědních oborů, které se touto problematikou zabývají, f) realizace objektivních průzkumů, vyhodnocování dat, identifikace potřeb a východisek pro vzdělávání odborné veřejnosti a zvyšování zdravotní gramotnosti laické veřejnosti, g) participace na tuzemských i mezinárodních výzkumných projektech a příprava a realizace vlastních výzkumných projektů, h) získávání a shromažďování finanční podpory z veřejných i soukromých zdrojů pro všechny výše uvedené činnosti