Česko-turecká asociace podnikatelů, z. s.

Název:Česko-turecká asociace podnikatelů, z. s.
Sídlo:nám. F. Křižíka 2840, 390 01 Tábor - Tábor
IČO:19090587
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.02.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 9170
Účel:

Účelem a hlavním smyslem činnosti spolku je podpora tureckých podnikatelů na území české republiky, edukace v oblasti podnikatelské činnosti, jejího zahájení, průběhu podnikání, společné prosazování zájmu členů u státních orgánů a institucí. v této souvislosti plní spolek zejména tyto úkoly a cíle: a) poskytování informací a činností v oblastech podnikání, zejména propagační, popularizační činnost a informační činnost, b) vyhledávání a shromažďování informací týkajících se podnikání, kooperace s jinými spolky majícími za svůj hlavní cíl vytvářet podmínky pro snazší podnikání tureckých občanů v české republice, c) poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství, d) zprostředkování právní pomoci členům spolku za účelem hájení jejich zájmů. podnikání nebo jiná výdělečná činnost spolku netvoří hlavní činnost spolku, tuto spolek vyvíjí pouze k podpoře hlavní činnosti specifikované shora v tomto článku stanov nebo v hospodárném využití spolkového majetku. zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku