Česká vědecká králíkářská asociace, z.s.

Název:Česká vědecká králíkářská asociace, z.s.
Sídlo:Kamýcká 1277, 165 00 Praha - Suchdol
IČO:17287421
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:15.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76478
Účel:

Účelem spolku je vytvářet platformu pro sdružování a spolupráci či výměnu znalostí osob, věnujících se problematice chovu králíků a podporujících jeho rozvoj, včetně vědecko - výzkumných, osvětových a edukativních aktivit v této oblasti a příbuzných oblastech zájmu

Předmět činnosti:

A) sledovat výzkum a experimentální činnost v oblasti králíkářské vědy. b) organizovat a podporovat národní a mezinárodní výměnu informací s cílem zvyšovat a zkvalitňovat chov králíků ve všech jeho chovatelských směrech. c) organizovat konference, semináře a jiná setkání specialistů v oblasti chovu králíků. d) pomáhat mladým vědeckým pracovníkům a specialistům získávat nejnovější vědecké a technologické znalosti na úseku šlechtění, reprodukce, výživy a krmení, kvality produkce, welfare a zdraví, managementu a marketingu králíků určených pro všechny chovatelské směry. e) napomáhat rozvoji chovu králíků v české republice

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k hlavní činnosti spolku