Centrum sociálních služeb Kuřim

Název:Centrum sociálních služeb Kuřim
Sídlo:Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim - Kuřim
IČO:17555094
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:01.10.1993
Datum zápisu:06.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 2158
Předmět činnosti:

Předmětem činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je: a)pečovatelská služba, činnost se řídí dle ustanovení § 40 zák. č. 108/2006 sb., o sociálních službách, v aktuálním znění, b)denní stacionář, činnost se řídí dle ustanovení § 46 zák. č. 108/2006 sb., o sociálních službách, v aktuálním znění, c)pobytová a terénní odlehčovací služba, činnost se řídí dle ustanovení § 44 zák. č. 108/2006 sb., o sociálních službách, v aktuálním znění, d)sociální rehabilitace, činnost se řídí dle ustanovení § 70 zák. č. 108/2006 sb., o sociálních službách, v aktuálním znění, e)poskytování sociálního poradenství, činnost se řídí dle ustanovení § 37 zák. č. 108/2006 sb., o sociálních službách, v aktuálním znění, f)domácí zdravotní péče jako nestátní zdravotnické zařízení, činnost se řídí dle ustanovení zák. č. 372/2011 sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v aktuálním znění, g)poskytování stravování pro své zaměstnance ve vlastním stravovacím zařízení, činnost se řídí dle ustanovení § 33b zák. č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění a § 2 a 3 vyhlášky č. 84/2005 sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v aktuálním znění, h)zřizovatel dále příspěvkovou organizaci zřizuje za účelem správy bytů zvláštního určení umístěných v bytovém domě na ul. zahradní 1275/10, kuřim, a to na základě uzavřené příkazní smlouvy

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Centrum sociálních služeb Kuřim Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim - Kuřim Detail