Název: Centrum Rejnok,z.s.
Sídlo: Žižkova 782, 281 51 Velký Osek
IČO: 10735836
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 04. 05. 2021
Spisová značka: L 74697 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Předmětem činnosti je centra rejnok je podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže. zahrnuje činnost skautského oddílu a i mimo jiné pořádání výprav, táborů, příměstských táborů, vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity. vydávání vzdělávacích, výchovných a dalších materiálů a publikací. činnost při ochraně přírody a krajiny; rozvoji demokratické angažovanosti; sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví; prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů. věnuje se materiální a technické podpoře činnosti; provozu klubovny, tábořiště i vzdělávacího centra; podpoře členů centra rejnok a péči o ně; činnosti při správě spolku