Název: Centrum Konipas, z.ú.
Sídlo: Jindřichovice pod Smrkem 198, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem
IČO: 09948015
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 12. 03. 2021
Spisová značka: U 215 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Předmět činnosti:Zajištění stážování pro mládež i dospělé
Vzdělávání zájemců o zemědělství a stávajících zemědělců
Organizace osvětových akcí v oblastech: -agroekologické zemědělství, -moderní využití koní v zemědělství, -komunitou podporované zemědělství, -udržitelný rozvoj a podpora lokální ekonomiky, -agroturistika
Provoz sociálního zemědělství - zejména poskytování podmínek pro uplatnění osob se speciálními potřebami či sociálním znevýhodněním, ale i smysluplné živobytí na venkově
Péče o krajinu a ochrana životního prostředí se zapojením místní komunity
Rozvoj místní komunity, organizace komunitních akcí
Zpracování místní faremní produkce a zajištění jejího odbytu regionálně i po celé čr
Poskytování ubytování a zázemí vzdělávaným osobám a stážistům
Expertní činnost - poskytování expertních služeb a poradenství
Vytváření platformy pro spolupráci - podpora a spolupráce se zahraničím
Statutární orgán - ředitel: ředitelka: jana rosenbaumová, dat. nar. 10. července 1980 č.p. 198, 463 65 jindřichovice pod smrkem den vzniku funkce: 12. března 2021
Počet členů: 1
Způsob jednání: ředitel/ředitelka zastupuje ústav ve všech jeho věcech samostatně