Název: ČAFC Praha - futsal, z.s.
Sídlo: Milánská 458, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
IČO: 10824359
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 29. 05. 2021
Spisová značka: L 74731 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Cíle spolku jsou: vytváření podmínek pro organizování své sportovní činnosti v rámci samostatného futsalového klubu, založeného podle zákona č. 89/2012 sb., nového občanského zákoníku a předpisů svazu futsalu české republiky (dále jen sfčr) s registrací u ministerstva vnitra české republiky. v rámci činnosti futsalového klubu vytvářet ekonomické podmínky pro plnění svého cíle, tzn. účast v mistrovských soutěžích futsalu, organizovaných sfčr a k tomu vyvíjet vlastní hospodářskou činnost. vést své členy a ostatní účastníky k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a sportu vůbec. hájit zájmy futsalového klubu navenek a spolupracovat s orgány obce a ostatními spolky a organizacemi. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, apod. v obci, zejména formou pořádání veřejně prospěšných akcí, osvětovou a jinou činností