Bytové družstvo Pančava

Obchodní firma:Bytové družstvo Pančava
Sídlo:Milíčova 488/15, 130 00 Praha - Žižkov
IČO:19066783
Právní forma:Družstvo
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:20.02.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 9003
Předmět činnosti:

Zajišťování bytových potřeb jeho členů

Vedlejším předmětem činnosti (podnikání) bytového družstva je správa vlastního majetku a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Zajišťování veškerých činností příslušejících vlastníkovi nemovité věci a pronajímateli, včetně uzavírání příslušných smluv, spolu s veškerou správou a zajišťováním provozu domu a bytů pro své členy nájemce, včetně zajišťování služeb spojených s bydlením a spolu s činnostmi spojenými s organizováním a řízením záležitostí družstva a s činností jeho orgánů

Provoz a správa nemovité věci včetně zajišťování údržby, oprav, případně provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely

Pronájem družstevních bytů a zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů členům bytového družstva nájemcům, s tím spojené uzavírání nájemních smluv, popřípadě pronájem bytů jiným osobám než členům a s tím spojené uzavírání nájemních smluv

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Mantiana invest bytové družstvo Milíčova 488/15, 130 00 Praha - Žižkov Detail
Bytové družstvo Jana Palacha 304 Milíčova 488/15, 130 00 Praha - Žižkov Detail
Bytové družstvo Kraslice Havlíčkova 1611/192, 358 01 Kraslice - Kraslice Detail
Bytové družstvo Maršíkova 254 Maršíkova 254/1, 460 06 Liberec - Liberec VI-Rochlice Detail
Bytové družstvo Krchlebská 6 Bohrova 1631/7, 142 00 Praha - Krč Detail
Bytové družstvo Dolní Krč U krčského nádraží 381/10, 140 00 Praha - Krč Detail
Bytové družstvo Lysinská 14 Lysinská 473/14, 143 00 Praha - Modřany Detail
PRVNÍ PRAJZSKÁ s.r.o. K Trati 279/6, 747 11 Kozmice - Kozmice Detail
Softprint s.r.o. 1. máje 69/14, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Detail
STRIBAL INVEST s.r.o. \"v likvidaci\" Tovární 1197/42a, 779 00 Olomouc - Hodolany Detail