Obchodní firma: Bytové družstvo Návsí 291
Sídlo: Návsí 291, 739 92 Návsí
IČO: 09859179
Právní forma: Družstvo
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 26. 01. 2021
Spisová značka: Dr 5502 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Předmět činnosti:Předmětem činnosti družstva je provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: a)uspokojování bytových a nebytových potřeb členů družstva, včetně uskutečnění převodu bytů a nebytových prostor do osobního vlastnictví a společných částí domu do spoluvlastnictví členům družstva, modernizace, rekonstrukce domů v majetku družstva b)obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor c)pronájem bytů a nebytových prostor
ID datové schránky: yd73ws9
Příjem datových zpráv: Ne