Bytové družstvo NASIR 18

Obchodní firma:Bytové družstvo NASIR 18
Sídlo:Na Široké 2623/18, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO:25886266
Právní forma:Družstvo
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:01.08.2001
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1471
Předmět činnosti:

Předmětem činnosti družstva je zejména :

A) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v : aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů a nebytových prostor, ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor),

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Bytové družstvo Čujkovova 54 Čujkovova 1857/54, 700 30 Ostrava - Zábřeh Detail
Bytové družstvo Leoš 728 - 730 L. Janáčka 730, 742 13 Studénka - Butovice Detail
Bytové družstvo Francouzská 904 Francouzská 904/22, 708 00 Ostrava - Poruba Detail
Bytové družstvo Věž - oblouk U Oblouku 500/12, 708 00 Ostrava - Poruba Detail
Bytové družstvo Bolotova 17 Bolotova 1777/17, 700 30 Ostrava - Zábřeh Detail