Bytové družstvo K Vystrkovu 677/3

Obchodní firma:Bytové družstvo K Vystrkovu 677/3
Sídlo:K Vystrkovu 677/3, 143 00 Praha - Modřany
IČO:19098979
Právní forma:Družstvo
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:02.03.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 9010
Předmět činnosti:

Zajišťování bytových potřeb členů spočívající především v: a) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytového domu. b) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva. c) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním