Bytové družstvo Čujkovova 54

Obchodní firma:Bytové družstvo Čujkovova 54
Sídlo:Čujkovova 1857/54, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO:25880802
Právní forma:Družstvo
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:14.05.2001
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1443
Předmět činnosti:

Předmětem činnosti družstva je zejména :

A) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v : - organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů a nebytových prostor - provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva - zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva - uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor)

B) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva se souhlasem členské schůze

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Bytové družstvo Leoš 728 - 730 L. Janáčka 730, 742 13 Studénka - Butovice Detail
Bytové družstvo NASIR 18 Na Široké 2623/18, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Detail
Bytové družstvo Francouzská 904 Francouzská 904/22, 708 00 Ostrava - Poruba Detail
Bytové družstvo Věž - oblouk U Oblouku 500/12, 708 00 Ostrava - Poruba Detail
Bytové družstvo Bolotova 17 Bolotova 1777/17, 700 30 Ostrava - Zábřeh Detail