Obchodní firma: Bytové družstvo Benešova Hora
Sídlo: Benešova Hora 44, 384 73 Vacov
IČO: 09889434
Právní forma: Družstvo
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 04. 02. 2021
Spisová značka: Dr 1062 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Předmět činnosti:Základním předmětem činnosti bytového družstva je zajišťování bytových potřeb jeho členů. při zajišťování bytových potřeb svých členů zajišťuje bytové družstvo zejména tyto činnosti: a) provoz a správa nemovité věci včetně zajišťování údržby, oprav, případně provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely, b) pronájem družstevních bytů a zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů členům bytového družstva nájemcům (dále jen členové - nájemci), s tím spojené uzavírání nájemních smluv, popřípadě pronájem bytů jiným osobám než členům a s tím spojené uzavírání nájemních smluv
Vedlejším předmětem činnosti (podnikání) bytového družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
ID datové schránky: e5a5shs
Příjem datových zpráv: Ne