Bunkr Přáslavice z. s.

Název:Bunkr Přáslavice z. s.
Sídlo:Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice
IČO:19409214
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:22.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20859
Účel:

Péče o objekt zodolněné zesilovací stanice přáslavice vybudované jako telekomunikační bunkr v době studené války, objekt pod původním krycím názvem akce 025, nacházejícím se na adrese přáslavice 335

Spolek aktivně propaguje možnosti získání informací o bunkru, a především zprostředkovává osobní zážitky zájemců, tedy široké veřejnosti otevřené možnosti exkurze do bunkru, včetně poskytnutí odborného výkladu a informací o bunkru. spolek se zasazuje o ochranu přírody a krajiny

Spolek usiluje o trvalou udržitelnost a ekonomickou soběstačnost a při své činnosti spolupracuje s obcemi, krajem i jinými státními, samosprávnými i komerčními osobami, které místně či tematicky s činností spolku souvisejí

Činnost spolku, vedoucí k naplnění základního účelu, je prováděna formou hlavních a vedlejších činností spolku

Předmět činnosti:

Provozování muzea bunkr přáslavice a prohlídky muzea

Sbírková činnost, péče o sbírky, jejich rozšiřování, restaurování a následná péče

Organizační a podpůrná činnost, pořádání osvětových akcí, přednášek a lektorské činnosti

Veřejná, vzdělávací a jiná informační činnost

Pořádání sportovních, kulturních, benefičních akcí, exhibičních a podobných programů

Hájení zájmů spolku, vlivová činnost a lobbing

Vydávání novin, jiných tiskovin a publikace článků a textů bez ohledu na užité médium

Podpora práce organizací s obdobným zaměřením, charakterem či účelem (jako spolek)

Praktická činnost členů ve spolupráci s odborníky a jinými subjekty

Poskytování pomoci a poradenství

Soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně)

Organizování občanských kampaní a petičních akcí

Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)

Účast při jednáních a ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny chráněné zájmy a účely spolku

Členství a účast v zastřešujících a jiných organizacích

Spolupráce s vojenskými veterány a jejich kluby

Ochrana přírody a krajiny

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Spolek přátel obce Vysoká Libeň Na Bundole 164, 277 38 Mělnické Vtelno - Vysoká Libeň Detail
Za čistý Slivenec, Habeš a Holyni, z.s. Petržílkova 2259/28, 158 00 Praha - Stodůlky Detail
Zdravé hory, z.s. Válcovní 1779/28, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava Detail
Spolek Pekařka Na vartě 1508/5, 180 00 Praha - Libeň Detail
Srdce za mříží z.s. Palackého 1984/70, 741 01 Nový Jičín - Nový Jičín Detail
Lesánek z.ú. Borotín 2, 391 35 Borotín Detail
DANE-ZAM s.r.o. 1. května 82/161, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou Detail
ICT Integral, s. r. o. Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava - Poruba Detail