Bull boxing team, z.s.

Název:Bull boxing team, z.s.
Sídlo:Pražská 186, 252 44 Psáry - Dolní Jirčany
IČO:13957589
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.11.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 75437
Účel:

A) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a rekreačních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

B) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

C) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

D) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických estetických a mravních pravidel, podporovat zdravou soutěživost a pečovat o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů,

E) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

F) popularizovat sport a tělovýchovu, vyhledávat sportovní talenty a zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání a školení svých členů,

G) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností