Buď offline, z.s.

Název:Buď offline, z.s.
Sídlo:Číměř 2, 378 33 Číměř
IČO:17167299
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:14.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 8994
Účel:

- všestranná kultivovanost jedince, tedy i společnosti. - výzvami probudit v jedinci odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní získávání zkušeností. spolek primárně rozvíjí zkušenosti vedoucí k pozitivním změnám, růstu sebevědomí a odpovědnému vnímání vlastního života, druhých lidí a světa. - poskytování společenství, solidarity a otevřenosti všem osobám bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, věk, sociální situaci, náboženské vyznání, sexuální orientaci a zároveň i osobám s handicapem různého typu. - podporovat kladný vztah ke kultuře, vlastenectví, sportu a nekonzumnímu způsobu života. - environmentální edukace, ochrana životního prostředí, krajiny a přírody. - edukační činnost v oblasti první pomoci, branné a civilní výchovy

Vedlejší činnost spolku: - provozování kulturních, vzdělávacích, propagačních, humanitárních a sportovních činností (pro veřejnost). - výpomoc při hlídání dětí. - propagace aktivit spolku. - pronájem a zapůjčení movitých věcí. - poskytování programů spolku, personálních zdrojů a know - how za úplatu k obchodnímu využití