Bruslařský klub Žďár nad Sázavou, z.s.

Název:Bruslařský klub Žďár nad Sázavou, z.s.
Sídlo:Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1
IČO:60574712
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:03.06.1998
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 6796
Účel:

Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy a se sportovními organizacemi i jednotlivci. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností