Bruslařský klub Technika Brno, z.s.

Název:Bruslařský klub Technika Brno, z.s.
Sídlo:Střední 595/26, 602 00 Brno - Ponava
IČO:17208661
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:02.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28390
Účel:

Základním účelem a hlavní činností spolku je: a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností