Brněnská šipková, z. s.

Název:Brněnská šipková, z. s.
Sídlo:Jeneweinova 239/30, 617 00 Brno - Komárov
IČO:19296789
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:25.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 29023
Účel:

A) provozuje sportovní činnost v oblasti šipkového sportu v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizuje a vytváří pro ni materiální a tréninkové podmínky

B) vytváří možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

C) buduje, provozuje a udržuje sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

D) vede své členy a ostatní zájemce o šipkový sport k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel

E) své členy zapojuje do soutěží pořádaných národním či oblastím svazem

F) hájí zájmy svých členů, za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci

G) zajišťuje v oblasti sportu vzdělávání svých členů

H) dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života a kultury v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětové činnosti