Název: Brána Jihlavy, příspěvková organizace
Sídlo: Divadelní 1365/4, 586 01 Jihlava
IČO: 09718044
Právní forma: Příspěvková organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 01. 01. 2021
Spisová značka: Pr 2119 vedená u Krajského soudu v Brně
Předmět činnosti:Zajišťuje výkon činností souvisejících s kulturním a společenským rozvojem města s cílem prohlubovat občanské a kulturně společenské aktivity občanů a uspokojovat jejich kulturní a společenské potřeby a využívat kulturu a kulturní dědictví jako nástroj vzdělávání a sociální koheze místního společenství
Zajišťuje informovanost obyvatel a návštěvníků jihlavy o nabídce ve městě v oblasti kultury, společenského života a trávení volného času
Koordinuje rozvoj udržitelného cestovního ruchu a podílí se na rozvoji služeb, které podporují pozici města jako významné destinace v rámci vysočiny i čr
Pořádá akce v oblasti kulturní, společenské, výchovné, zájmové, umělecké a vzdělávací, cestovního ruchu, zážitkové, osvětové, včetně zajištění dalších služeb bezprostředně souvisejících a případně ve spolupráci s jinými subjekty se může podílet na pořádání a organizaci, vše za předpokladu, že jde o naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti; zajišťuje akce na základě žádosti zřizovatele, prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu města jihlavy, po vzájemné dohodě
Koordinuje udržitelný rozvoj v oblasti cestovního ruchu a kultury zahrnující zejména: a) analytickou činnost (sběr dat), b) koordinaci spolupráce subjektů z oblasti kultury a cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru, c) propagaci a prezentaci města na celonárodních a zahraničních trzích včetně propagační činnosti související s činností organizace, d) shromažďování informací o kulturním a turistickém potenciálu města, zajišťování jejich průběžné aktualizace a jejich zpracovávání a poskytování jednotlivým cílovým skupinám uživatelů, e) koordinaci činnosti turistických informačních center na území města, jejichž provoz zajišťuje, f) tvorbu a realizaci turistických produktů
Naplňuje platné strategie města v oblastech týkajících se předmětu činnosti organizace
Zajišťuje provoz a činnost v objektech a prostorách, které schvaluje zřizovatel, vždy za předpokladu, že jde o naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti
Zajišťuje přístup k interním a externím informačním databázím a vnějším informačním zdrojům (internet) prostřednictvím telekomunikačního zařízení
Organizuje pořízení předmětů a propagačních materiálů souvisejících s propagací města a jejich poskytování za účelem propagace města
Organizuje výjezdy do zahraničí související s činností, pro kterou byla organizace zřízena
Stanovuje a vybírá vstupné
Spravuje webové portály (www.visitjihlava.eu a www.region-vysocina.cz)
Doplňková činnost: - podnájem nemovitého majetku včetně nebytových prostor a souvisejícího movitého majetku - podnájem prostor budovy k reklamním účelům - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - velkoobchod a maloobchod - zprostředkování obchodu a služeb - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení - fotografické služby - průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - ubytovací služby - překladatelská a tlumočnická činnost - hostinská činnost - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin - výroba a prodej vlastních výrobků a propagačních materiálů
ID datové schránky: 4c72krn
Příjem datových zpráv: Ne