Název: Bonum Consilium, z. s.
Sídlo: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 - Hradčany
IČO: 10911499
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 09. 06. 2021
Spisová značka: L 74942 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Spolek sdružuje občany - příznivce zdravého životního stylu a to jak v souvislosti s tělesnou, tak duševní kondicí a pohodou. důraz je kladen na holistický přístup k celkovému zdraví a tedy i k životnímu a kulturnímu prostředí osob. se zvláštním zájmem se soustředí na lokalitu působnosti spolku, kterým je zejména praha 1. za tímto účelem má zájem pořádat individuální i hromadná setkání k diskusím, konzultacím a poradenské činnosti jak vzájemné, tak pro další zájemce (hosty, rodinné příslušníky, veřejnost), tedy i z řad nečlenů spolku. může organizovat besedy, přednášky i praktické návody, ukázky, cvičení a lektorskou činnost, jak pečovat o tělo, psychiku i duchovní rozvoj osobnosti člověka. součástí je pořádání výchovných a kulturně-osvětových akcí, dobročinných i prodejních burz, aukcí, organizace kurzů a seminářů zejména zdravovědného a společensko-vědního zaměření. spolek má zájem organizovat podskupiny klubového typu, které jsou tématicky zaměřeny dle oblastí zájmu osob. v rámci realizace náplně svého poslání spolek předpokládá vzájemnou spolupráci s úřadem městské části praha 1 a s dalšími institucemi, které mají sídlo v obvodu prahy 1 a s dalšími úřady a institucemi, které mají sídlo tamtéž a i mimo první pražský obvod. spolek předpokládá vyvíjet aktivitu ve veřejné diskusi a přispívat k občanskému dění v lokalitě prahy 1 a příznivému rozvoji života v ní. zájem spolku spočívá i ve věcech zásadního společenského významu, jakými jsou ochrana historických památek, přírody a krajiny, zásad kvalitního bydlení, příznivého rozvoje životního prostředí, zajištění veřejné dopravy, bezpečnosti občanů a občanské vybavenosti