BOHEMINA CLUB z.s.

Název:BOHEMINA CLUB z.s.
Sídlo:Na Komořsku 2202/10, 143 00 Praha - Modřany
IČO:14045133
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:04.01.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 75545
Účel:

Bohemina club z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu osob, usilujících o rozvoj poznání historie bohemie, její kulturního a architektonického dědictví

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Tvořit zázemí pro plnění hlavní činností spolku. pořádat či spolupořádat akce odborného a společenského charakteru. pořádat či spolupořádat poznávací výlety a badatelské expedice v rámci hlavní činností spolku. vydávat čí podílet se na vydání získaných poznatků v libovolném formátu přijatelném veřejností. nakupovat, získávat, pronajímat, prodávat či spravovat věci, které mohou být pokládány za nutné či prospěšné pro dosažení cílů bohemina club z.s., včetně nemovitostí. navazovat kontakty s odbornými organizacemi, institucemi a společenstvími v tuzemsku i zahraničí, za účelem spolupráce a výměny znalostí. dle uvážení a potřeby může bohemina club z.s zakládat pobočné spolky, nebo se stát členem jiných spolků