Název: BMX Dracing Team z.s.
Sídlo: Hranická 472, 753 61 Hranice - Hranice IV-Drahotuše
IČO: 10881417
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 02. 06. 2021
Spisová značka: L 19735 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Účel:A) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vést své členy a ostatní zájemce o sport, zejména z řad mládeže k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, e) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích, f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností, h) spravovat vlastní majetek