BLCK SHEEP z. s.

Název:BLCK SHEEP z. s.
Sídlo:Kurzova 2222/16, 155 00 Praha - Stodůlky
IČO:17985072
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:31.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77211
Účel:

Účel a ideové zásady spolku účelem spolku je pořádání a organizace kulturních akcí, workshopů, přednášek a dalších vzdělávacích a zábavních akcí v české republice ve spolupráci s dalšími subjekty. základními zásadami, na nichž je spolek vybudován a v souladu s nimiž vyvíjí svou činnost, jsou zejména: sdílení znalostí a zkušeností: práce s odborníky a experty, vzájemné učení a společný růst. rozvoj kulturních aktivit založených na standardech kredibility a nezávislosti, a to s pozitivním účinkem a praktickou využitelností. aktivní životní styl. nezávislost na ideologických názorech, náboženských postojích a politických vlivech. spolupráce a podpora lokalismu

Předmět činnosti:

Předmět činnosti spolku hlavní činnost spolku představuje aktivity, které spolek vykonává soustavně, svým jménem, na vlastní účet a odpovědnost, které však nejsou podnikáním. v rámci své hlavní činnosti spolek zejména: pečuje o komplexní rozvoj a propagaci vzdělání, kultury a aktivního životního stylu v české republice. zabezpečuje edukaci v oblasti řemesel a kultury. pořádá vzdělávací akce, konference, workshopy, výstavy, koncerty a festivaly pro veřejnost. vydává vlastní komunikační a reklamní materiály a tiskoviny. zabezpečuje propagaci svých aktivit v médiích, vyhlašuje ankety a soutěže. koordinuje spolupráci mezi členy a partnery spolku. poskytuje konzultační aktivity. zabývá se dalšími otázkami týkajícími se kultury, společnosti a jejího rozvoje v české republice

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, avšak pouze za účelem podpory své hlavní činnosti nebo hospodárného využití majetku spolku. podle potřeby spolek též může zřizovat právnické osoby či jiné instituce, a to za účelem podpory své hlavní činnosti