BIOEAST HUB CR, z. ú.

Název:BIOEAST HUB CR, z. ú.
Sídlo:Plaská 589/11, 150 00 Praha - Malá Strana
IČO:14101556
Právní forma:Ústav
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:29.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 1034
Předmět činnosti:

Na národní úrovni: a) propagace a šíření bioekonomiky, informovaní o novinkách v českém jazyce, přenos dobré praxe a výsledků mezinárodních projektů. b) připomínkování a spolupráce na strategické výzkumné agendě a přípravě podkladů programů veřejné podpory, ris strategie, zapojení v inovačních platformách. c) zpracování a aktualizace road map a návrhů výzkumných témat a směrů oblastí aplikovaného výzkumu a koncepčních podkladů národní strategie bioekonomiky. d) spolupráce s dotačními orgány (zejména tačr, api) a prosazování bioekonomiky do výzkumných programů. e) organizace národních tematických skupin reflektujících jednak makro regionální priority bioeast iniciativy jednak potřeby a požadavky stakeholderů. f) podpora vzdělávání v oblasti bioekonomiky, přenos dobré praxe a zpracování případových studií a praktických příkladů obchodních modelů založených na bioekonomice. g) prezentace činnosti stakeholderů, kteří uzavřeli memorandum o spolupráci. h) zapojování se do programů výzkumné spolupráce. na mezinárodní úrovni: a) koordinace makroregionální tematické skupiny zřízené iniciativou bioeast - fresh water based bioeconomy a bioeconomy education. b) zapojování se do programů mezinárodní spolupráce. c) spolupráce s iniciativami bioeconomy network a european bioeconomy university