Bílý bizon , z.s.

Název:Bílý bizon , z.s.
Sídlo:Na Petřinách 202/46, 162 00 Praha - Veleslavín
IČO:17106192
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:23.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76142
Účel:

Účelem spolku je propagace a realizace přirozeného života v přírodě v souladu s planetou. bílý bizon je zájmové hnutí orientující se na poznávání přírody, její aktivní ochranu a sportovní vyžití v přírodě. rozvíjí pozitivní vlastnosti člověka. předmětem hlavní činnosti bílého bizona je veřejně prospěšná činnost, zejména pak práce s lidmi na téma pobyt v přírodě . k zajištění účelu, pro který byl bílý bizon zřízen, může vyvíjet příležitostnou výdělečnou činnost, zejména činnost reklamní a marketingovou, pronájem, půjčování movitých věcí a pronájem nemovitostí, vzdělávací činnost. zisk z těchto činností bílý bizon používá výlučně k dosahování svého statutárního účelu, tj. pro podporu činnosti dle čl. ii stanov a k úhradě nákladů na vlastní správu