Název: BESKYD FM, z. ú.
Sídlo: Hlavní třída 2326, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 09470646
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 01. 09. 2020
Spisová značka: U 354 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Předmět činnosti:Ústav je založen za účelem provozování společensky či hospodářsky užitečných činností, zejména: - poskytování služeb sociální péče v rozsahu zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách v platném znění a s ním souvisejícími platnými předpisy, zejména vyhláškou č. 505/2006 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, - poskytování přechodných a dlouhodobých pobytových služeb se zajištěním stravování a dle potřeb klientů i službu zdravotní, obslužnou, ošetřovatelskou a rehabilitační, - poskytování terénních služeb, - podpora a rozvoj volnočasových aktivit, - vybudování a provoz resocializačních nebo rehabilitačních zařízení jako činnost doplňková, - provoz rekondičních zařízení jako činnost doplňková, - výchovná a školící činnost jako činnost doplňková, - vytváření a realizace programů sociální integrace a pracovní rehabilitace jako činnost doplňková
Statutární orgán - ředitel: ředitel: ing. libor sladkovský, dat. nar. 26. února 1959 č.p. 442, 739 01 baška den vzniku funkce: 1. září 2020
Počet členů: 1
Způsob jednání: jednání jménem ústavu spadající do jeho pravomoci je ředitel ústavu oprávněn činit samostatně