Bejbyho park, spolek

Název:Bejbyho park, spolek
Sídlo:Slunečná 426, 549 54 Police nad Metují - Velká Ledhuje
IČO:17545161
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.09.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14198
Účel:

Provozování sportoviště, parkourového parku, zejména vybudování, údržba, provozování a snaha o další rozvoj a využití a souvisejícího vybavení a ploch sportoviště a sportovní činnost především v oblasti parkouru jakožto pohybu člověka a freerunu

Předmět činnosti:

Vybudování, provozování a udržování parku

Vytváření možnosti užívat park zejména členy spolku

Organizování sportovní činnosti, sportovních událostí a soutěží

Výměna poznatků mezi členy spolku

Seznamování členů spolku, jakož i sportovní a vědecké veřejnosti, s výsledky činnosti spolku a získanými poznatky

Navazování partnerských vztahů s organizacemi a společnostmi s podobným zájmem a obdobným účelem