Basketbal Tachov, z.s.

Název:Basketbal Tachov, z.s.
Sídlo:Pošumavská 1046, 347 01 Tachov - Tachov
IČO:17444977
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:09.09.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10178
Účel:

Rozvíjení výkonnostního sportu, především basketbalu a vytváření optimálních podmínek k provozování a organizování sportovní činnosti mládeže

Předmět činnosti:

Uspokojování a ochrana zájmů členů spolku

Vytváření podmínek pro sportovní činnost - basketbal pro děti, mládež a dospělé

Zajišťování organizace sportovišť, tréninkových procesů a soutěžních utkání

Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel

Organizování soutěží a dalších sportovních aktivit

Realizace projektů směřujících k podpoře sportovních aktivit mládeže

Zajištění materiálního vybavení a jeho údržba

Zajištění trenérů a jejich vzdělání

Praktické spolupráce s jinými subjekty na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni

Propagace aktivit spolku prostřednictvím pořádání sportovních akcí a informování veřejnosti

Napomáhat rozvoji veřejného života a zdraví v místě své působnosti

Poradenské a konzultační činnosti v oblasti sportu

Účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se pohybových aktivit mládeže