Atletika Nový Jičín z. s.

Název:Atletika Nový Jičín z. s.
Sídlo:Máchova 1661/33, 741 01 Nový Jičín - Nový Jičín
IČO:17616506
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:11.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20433
Účel:

Základním účelem a hlavní činností spolku je a) provozovat sport atletiku a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce o atletiku z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) pravidelná celoroční činnost v oblasti volného času dětí a mládeže, d) provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, e) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, g) poskytnout v oblasti atletiky vzdělávání svých členů, nabídnout a zajistit jejich školení, semináře a soustředění, h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností