Název: ATLETICKÁ AKADEMIE ZLÍNSKÉHO KRAJE, z.s.
Sídlo: Hradská 854, 760 01 Zlín
IČO: 09849513
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 22. 01. 2021
Spisová značka: L 27463 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Zajistit optimální podmínky pro výkonnostní rozvoj a provozování sportovní a obdobné činnosti talentovaných atletů zlínského kraje a realizovat sportovní přípravu atletů na vrcholové úrovni; zajistit organizaci a realizaci sportovní přípravy talentovaných atletů ve věku 15 až 26 let, kteří jsou studenty studujícími na jakémkoli stupni školy, registrovaných v českém atletickém svazu a v některém z atletických oddílů (klubu) ve zlínském kraji zejména zajištěním pravidelných tréninků, kvalifikovaných trenérů, sportovního zázemí, regenerace a zdravotní prevence pro talentované atlety ze zlínského kraje; podporovat vzdělávání atletů; hájit zájmy členů spolku a atletů a za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi a jednotlivci, především českým atletickým svazem; dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. ve zlínském kraji, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností