Název: Atelier DRUHÁ ŠANCE, z.s.
Sídlo: Brněnská 987/31, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí
IČO: 09933280
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 10. 03. 2021
Spisová značka: L 9788 vedená u Krajského soudu v Plzni
Účel:(1) propagace udržitelnosti a rozšíření povědomí o prevenci vzniku odpadu v oblasti velkoobjemového odpadu (nábytek) a v oblasti textilní odpad; (2) poskytování obecně prospěšných služeb a edukace veřejnosti směrem k recyklaci, upcyklaci a renovaci nábytku a textilu; (3) propagace udržitelné spotřeby; (4) další činnosti a aktivity směřující k propagaci cirkulární ekonomiky a environmentálně odpovědnému způsobu života; (5) organizování workshopů a veřejných dílen se zaměřením na renovaci, recyklaci, upcyklaci a re-use ; (6) organizování veřejných burz a výměnných trhů; (7) výchovná a popularizační činnost; (8) pořádání dalších vzdělávacích akcí, přednášky, semináře, konzultační a publikační činnost; (9) výstava, prezentace a prodej nábytku, textilu a dalších zpracovaných artefaktů za účelem podpory hlavní činnosti spolku; (10) navazování spolupráce v oblasti kultury, umění a designu