Atelier Chumel z.s.

Název:Atelier Chumel z.s.
Sídlo:Svatopluka Čecha 297, 537 01 Chrudim - Chrudim III
IČO:17161983
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:10.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14081
Účel:

Naplňování společného zájmu, kterým je zejména podporovat a rozvíjet výtvarné dovednosti, znalosti a osobní vlohy dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím realizace volnočasových, vzdělávacích a osvětových aktivit v oblasti výtvarného umění, zejména v oblasti klasické i digitální ilustrace, kresby malby, grafických technik, fotografie a vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

- pořádání a realizace kurzů, dílen, besed, táborů, výstav, přednášek, workshopů a dalších akcí v oblasti umění - realizace pedagogických projektů v oblasti kultury, umění, řemesel - realizace výtvarných kurzů, besed, workshopů a přednášek - podpora osobního rozvoje prostřednictvím výtvarných a vzdělávacích aktivit - realizace aktivit směřujících do výchovy, vzdělávání a osvěty dětí, mládeže, dospělých, seniorů i handicapovaných osob v oblasti výtvarného umění - příprava na studium a talentové zkoušky - příprava a tvorba metodických materiálů a pomůcek - volná výtvarná činnost - publikační činnost související se zaměřením jednotlivých oblastí spolku - prezentace a propagace aktivit spolku - spolupráce s jinými subjekty - poradenské a konzultační činnosti