Název: Asociace zaměstnavatelů v kadeřnickém a beauty oboru, z.s.
Sídlo: Havlíčkova 527, 411 17 Libochovice
IČO: 09579761
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 08. 10. 2020
Spisová značka: L 12817 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Účel:-prosazovat a hájit práva a zájmy vůči platné a připravované legislativě, -rozvoj podnikatelské činnosti členů spolku a zvýšení prestiže a pověsti kadeřnických a beauty salonů, -zvyšovat profesní standardy prostřednictvím vzdělávacích aktivit a získávání dotací, -sdílet a vzájemně si pomáhat při řešení problémů vyplývajících z charakteru podnikatelské činnosti členů spolku, -stanovit etický rámec pro kadeřnickou a beauty profesi, -bojovat proti šedé ekonomice v kadeřnickém a beauty sektoru, -prosazování narovnání podmínek na kadeřnickém a beauty trhu, -komunikovat s orgány veřejné moci, s orgány evropské unie a dalšími institucemi hájícími zájmy podnikatelů, -komunikovat se zástupci médií a s dalšími subjekty včetně veřejnosti, -vzájemná komunikace a pomoc mezi členy asociace, -plnit roli komunikačního kanálu mezi centrálními institucemi a kadeřnickými a beauty salony, -plnit roli nátlakové síly, která bude bránit práva a zájmy jednotlivých členů, -inspirovat, motivovat a vzdělávat žáky odborných učilišť, -poskytovat edukační činnost v rámci činnosti spolku, -zasazovat se o zlepšení pověsti kadeřnických a beauty salonů včetně osvěty širší veřejnosti, -zajišťovat rozvojové semináře pro členy spolku, zejména za účelem zlepšení orientace členů v ekonomických aspektech řízení businessu, v řízení zaměstnanců, marketingu, cenotvorbě, hospodaření s penězi apod