ASOCIACE STOMATOLOGICKÝCH KLINIK, z.s.

Název:ASOCIACE STOMATOLOGICKÝCH KLINIK, z.s.
Sídlo:Kateřinská 1660/32, 120 00 Praha - Nové Město
IČO:19361581
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:23.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77724
Účel:

Asociace je zřízena za účelem: zastřešovat komunikaci mezi představiteli jednotlivých klinik - koordinovat společný postup klinik vzdělávající v magisterském studijním programu zubní lékařství na lékařských fakultách v zásadních záležitostech týkajících se pregraduálního i postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků ve stomatologii a biomedicínském stomatologickém výzkumu - prosazovat zájmy klinik vzdělávající v magisterském studijním programu zubní lékařství na lékařských fakultách, jimiž jsou zejména dobré podmínky pro vzdělávání budoucích a stávajících stomatologů a zubních lékařů, rozšiřování kapacit na lékařských fakultách a rozvoj zdravotnických a biomedicínských věd ve stomatologii - zastupovat pracoviště, které se aktivně podílejí na pregraduální výuce magisterského studijního programu zubní lékařství, při jednání se státními institucemi a odbornými i zájmovými sdruženími - poskytovat odborné názory, definovat požadavky na moderní formy pregraduální vzdělávání a vědecké práce ve stomatologii. - nezávisle, jen na podkladě vědeckých dat, vytvářet odborné analýzy, jak výuky a vědy, tak i stavu celé stomatologie a ústního zdraví české populace pro potřeby státních organizací v české republice

Předmět činnosti:

- organizace pravidelných setkání přednostů klinik vzdělávající v magisterském studijním programu zubní lékařství na lékařských fakultách - výměna informací a zkušeností v záležitostech stomatologických klinik - formulace společných stanovisek k otázkám týkajících se zubního lékařství a stomatologii