Asociace pro vzdělávání Zift z. s.

Název:Asociace pro vzdělávání Zift z. s.
Sídlo:Ke Strašnické 1200/5, 100 00 Praha - Strašnice
IČO:17273391
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:23.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76414
Účel:

Vytvářet studie pro aktivizaci a rozvoj svých činností, organizovat vzdělávací aktivity, jako jsou kurzy, semináře, konference a diskuse, získávat všechny druhy informací, dokumentů a publikací potřebných k dosažení účelu, zřídit dokumentační středisko, vydávat publikace, jako jsou noviny, časopisy, knihy a zpravodaje, v souladu se svými cíli, za účelem informování o své práci, provádět fundraisingové aktivity a přijímat dary z domovské země i ze zahraničí, pokud k tomu získá potřebná povolení, informovat mladé lidi v česku a v evropě a zvyšovat jejich všeobecné povědomí a rozhled, zajišťovat účast mladých lidí na mezikulturních dobrovolnických projektech prostřednictvím realizace projektů erasmus plus, pořádat společné večeře, koncerty, plesy, divadelní představení, výstavy, sportovní akce, výlety, zábavné akce apod. s cílem rozvíjet a udržovat mezilidské vztahy mezi svými členy nebo umožnit svým členům využívat těchto aktivit, zajistit, aby z programů a akcí spolku mohli těžit všichni stejně, bez ohledu na jazyk, náboženství nebo rasu, a společně pracovat na odbourávání předsudků, pokud to bude považovat za nezbytné pro realizaci svého účelu, zakládat nadace, zakládat federace nebo se připojovat k zavedeným federacím v domovské zemi i v zahraničí, zřizovat zařízení, která mohou spolky zřizovat na základě získání potřebného povolení, vykonávat mezinárodní aktivity, být členem sdružení nebo organizací v zahraničí a spolupracovat nebo kooperovat s těmito organizacemi, pracovat při projektech s koncepty genderové rovnosti a rovných příležitostí, zřídit kanceláře zastoupení, pokud to považuje za nezbytné, vytvářet platformy pro dosažení společného cíle s jinými sdruženími nebo nadacemi, svazy a podobnými nevládními organizacemi v oblastech, které souvisejí s účelem spolku a nejsou zakázány zákonem