Asociace podpory tradic oborů a bezpečnosti z.s.

Název:Asociace podpory tradic oborů a bezpečnosti z.s.
Sídlo:Erno Košťála 1002, 530 12 Pardubice - Studánka
IČO:17558239
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:21.09.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14204
Účel:

Naplňování společného zájmu, kterým je zejména podpora a rozvoj vojenských tradic do povědomí široké veřejnosti

Předmět činnosti:

Pořádání a realizace sportovních akcí, přednášek, besed, školení v rámci obrany státu pro děti, mládež i širokou veřejnost i pořádání jiných kulturních akcí, podpora vlasteneckých a demokratických tradic v rámci vojenských technik i izs, konzultační a poradenské služby, rozvoj dobrých vztahů mezi asociacemi, které podporují tradice a bezpečnost státu, realizace pedagogických projektů v oblasti obrany státu, podpora osobního rozvoje, realizace aktivit směřujících do výchovy, vzdělávání a osvěty dětí, mládeže, dospělých a seniorů, publikační činnost související s činností spolku, prezentace a propagace aktivit spolku, spolupráce s jinými subjekty, poradenské a konzultační činnosti