Asociace odborného vzdělávání firem v ČR, z.s.

Název:Asociace odborného vzdělávání firem v ČR, z.s.
Sídlo:Brodského 1668/12, 149 00 Praha - Chodov
IČO:18030904
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:07.03.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77283
Účel:

Účelem spolku je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob

Předmět činnosti:

1.posláním spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby napříč obory, hájit jejich zájmy a pomáhat vytvářet podmínky pro lepší přístup ke vzdělávání a získávání dovedností. účelem spolku je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob. 2.spolek vykonává k naplnění svého poslání zejména následující veřejně prospěšné činnosti: a.sdružuje fyzické a právnické osoby a hájí jejich zájmy b.propaguje a hájí zájmy svých členů a jejich cíle směrem k úřadům státní správy a samosprávy, dalším organizacím a odborné i laické veřejnosti na národní i mezinárodní úrovni. c.poskytuje platformu pro sdílení znalostí, zkušeností mezi členy spolku. d. pomáhá členům spolku získat patřičnou odbornost v pracovních i mimopracovních činnostech. e.podporuje kladné vnímání osob, jež se vzdělávají. f.spolupracuje s podnikatelským sektorem, školami, úřady a neziskovými organizacemi. g.poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby skupinám i jednotlivcům. h.zřizuje a provozuje dětské skupiny, dětské koutky a další zařízení péče o děti předškolního věku. i.zřizuje a provozuje zařízení péče o děti školního věku. j.pořádá semináře, workshopy a další vzdělávací akce, včetně akcí pro pedagogické pracovníky a pracovníky státní správy či samosprávy. k.pořádá kulturní a dobročinné akce

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

1.vedle své hlavní činnosti může spolek vykonávat i hospodářskou (ekonomickou) činnost, související s podporou hlavní činnosti spolku a jeho posláním. 2.vedlejší činnost je pak zejména: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, kdy konkrétní obory činnosti jsou uvedeny v živnostenském oprávnění. 3.případný zisk dosažený z vedlejší činnosti bude použit primárně na financování hlavní činnosti a na úhradu nákladů spojených se správou a rozvojem spolku

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Asociace pro podporu odborného vzdělávání zaměstnanců, z.s. Štúrova 1417/2, 142 00 Praha - Krč Detail
Asociace odborného vzdělávání zaměstnanců, z.s. Brodského 1668/12, 149 00 Praha - Chodov Detail
Asociace pro podporu technického vzdělávání zaměstnanců v ČR, z.s. Štúrova 1417/2, 142 00 Praha - Krč Detail
Asociace podpory technického vzdělávání, z.s. Nad lesem 162/39, 147 00 Praha - Hodkovičky Detail
Asociace technického vzdělávání v ČR, z.s. Nad lesem 162/39, 147 00 Praha - Hodkovičky Detail
Asociace vzdělávání výrobních firem v ČR, z.s. Brodského 1668/12, 149 00 Praha - Chodov Detail
Asociace vzdělávání firem zpracovatelského průmyslu v ČR, z.s. Brodského 1668/12, 149 00 Praha - Chodov Detail
Smart Innovation, z.s. Nádražní 517, 273 71 Zlonice - Zlonice Detail