Název: ASOCIACE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
Sídlo: K letišti 549, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČO: 09716939
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 24. 12. 2020
Spisová značka: L 74167 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:A.koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy leteckých společností ve vztahu k orgánům veřejné správy, médiím a dalším subjektům, a to i ve vztahu k zahraničí; b.prosazovat bezpečnost letecké dopravy; c.zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se letecké dopravy a obecně podnikání v letectví a navrhovat legislativní úpravy; d.mediovat případné nejasnosti vzniklé mezi členy spolku, dbát na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování; e.na vyžádání soudů a jiných orgánů státní správy podávat posudky z oblasti letecké dopravy; f.podporovat vědeckou činnost týkající se provozu leteckých společností, uveřejňovat důležité poznatky a vydávat odborná pojednání; g.propagovat význam letecké dopravy a zlepšovat její image; h.na základě požadavků členů spolku zabezpečovat a zprostředkovávat výchovu a vzdělávání a organizovat výměnu zkušeností a spolupráci se zahraničím; i.zabezpečovat zastoupení spolku v mezinárodních organizacích a jejich orgánech; j.podílet se na tvorbě společných statistik a evidencí; k.působit v oblasti potírání fyzických a právnických osob, které provádějí leteckou přepravu cestujících a nákladu za úplatu nebo jinou protihodnotu bez platného osvědčení leteckého dopravce vydaného úřadem pro civilní letectví ve smyslu nařízení ec 965/2012 ve znění pozdějších předpisů; l.působit v oblasti prevence a odhalování jiného protiprávního jednání v letectví; m.úzce spolupracovat se středními a vysokými školami a dalšími teoreticko-výzkumnými pracovišti při výchově odborníků