art re use z. s.

Název:art re use z. s.
Sídlo:Buková 2520/15, 130 00 Praha - Žižkov
IČO:17624398
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:13.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76797
Účel:

Posláním spolku je recyklace, distribuce a transformace aktuálně neužitečného galerijního a výtvarného materiálu na užitečný. základním přínosem je soustředit na jedno místo snahy jednotlivců a institucí, usilujících o udržitelný rozvoj a zodpovědný přístup k surovinám. vedle materiálové zázemí pro tvorbu má i svou nezanedbatelnou funkci ekologickou a edukativní v oblasti ochrany životního prostředí. nabízíme umělcům, galeriím, divadlům, studentům, neziskovým a veřejně prospěšným projektům materiálové i nástrojové zázemí k tvorbě, včetně know - how podpory a inspirace. zároveň poskytujeme kulturním institucím, školám, filmovým produkcím i firmám pomoc se smysluplnou redistribucí užitého a aktuálně nepotřebného materiálu, který sami nemohou déle skladovat

Předmět činnosti:

Hlavní činností spolku je: a) skladování a distribuce materiálu v souladu s posláním spolku b) doprava materiálu a uměleckých předmětů vč. dovozu materiálu určeného k recyklaci a redistribuci c) provozování dílny za účelem výroby nebo opravy předmětů k novému využití d) realizace a podpora uměleckých a kulturních projektů e) spolupráce se školami a kulturními institucemi f) edukační činnost v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje g) vydávání periodických a neperiodických publikací s tématikou blízkou činnosti spolku

Vedlejší činností spolku je: a) pronájem nemovitého (dílna, učebna, studio, atelier, sklad) i movitého (zařízení a technika) majetku za účelem podpory hlavní činnosti spolku. b) výroba předmětů a jejich pronájem nebo prodej za účelem podpory hlavní činnosti spolku