Název: Archeologické výzkumy, z. ú.
Sídlo: Roudnice 181, 503 27 Roudnice
IČO: 09999612
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 07. 04. 2021
Spisová značka: U 216 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Předmět činnosti:1) účelem a předmětem činnosti ústavu je ochrana, záchrana a dokumentace archeologických památek formou provádění archeologického výzkumu, zpracováním výsledků a vyhodnocení , popularizace a publikace výsledků široké i vědecké veřejnosti. dále je účelem osvěta široké veřejnosti v oblasti archeologie, poradenská a zpracující činnost pro organizace pečující o movité archeologické památky, vytváření analýz pro archeologii z příbuzných oborů a pořádání kulturních akcí pro veřejnost na téma archeologie. 2) ústav realizuje své poslání prostřednictvím poskytování následujících obecně prospěšných služeb: - odborný výzkum v archeologické památkové péči a rozvoj archeologie formou provádění terénních archeologických výzkumů, - odborné zpracování výsledků terénních výzkumů a vypracování jejich vyhodnocení, - vytváření odborných analýz pro archeologii v oblasti archeobotaniky, antropologie, historie, muzeologie, památkové péče a dalších příbuzných oborů, - vývoj a implementace nových a moderních postupů při provádění a zpracování terénních archeologických výzkumů, - provádění dílčích úkonů v jakékoliv části probíhajícího výzkumu a zpracování pro jiné oprávněné organizace, - konzervace a rekonstrukce artefaktů dle zavedených standardů, - poradenská a zpracující činnost pro organizace pečující o movité archeologické památky, - pořádání kulturních akcí pro veřejnost v podobě přednášek, konferencí, informačních materiálů a seminářů pro školy. 3) všechny úkony ústavu jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy české republiky. veškeré činnosti jsou poskytovány za stejných podmínek pro všechny jejich uživatele
Statutární orgán - ředitel: ředitel: mgr. ondřej herčík, dat. nar. 8. března 1992 č.p. 72, 543 73 prosečné den vzniku funkce: 7. dubna 2021
Počet členů: 1
Způsob jednání: ředitel jedná za ústav samostatně