Název: Archa pro život, z.ú.
Sídlo: Komenského náměstí 1611/9a, 664 91 Ivančice
IČO: 10710728
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 14. 04. 2021
Spisová značka: U 306 vedená u Krajského soudu v Brně
Předmět činnosti:Přednášková a poradenská činnost v oblasti prevence negativních sociálních jevů vyskytujících se mezi seniory
Provozování klubů iii. věku, volnočasových a aktivizačních činností
Pořádání kulturních a jiných obdobných akcí zaměřených na podporu a aktivizaci cílových skupin
Zprostředkování služeb poskytovaných jinými obdobně zaměřenými subjekty cílovým skupinám
Vzdělávací činnost - organizace přednášek, kurzů a seminářů pro cílové skupiny
Provozování půjčovny kompenzačních pomůcek jako doplňkové služby za účelem zkvalitnění života seniorů; poradenství v dané oblasti
Statutární orgán - ředitel: ředitel: bc. tomáš marván, dat. nar. 26. srpna 1979 kounická 1087/4, 664 91 ivančice den vzniku funkce: 14. dubna 2021
Počet členů: 1
Způsob jednání: za ústav jedná ředitel samostatně