Arbitration Association of Central and Eastern Europe z. s.

Název:Arbitration Association of Central and Eastern Europe z. s.
Sídlo:Panská 854/2, 110 00 Praha - Nové Město
IČO:19401914
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:02.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77786
Účel:

Hlavním účelem spolku jako neziskového subjektu je sloužit jako fórum pro svobodnou výměnu myšlenek, poznatků a iniciativ souvisejících s vývojem mezinárodní arbitráže ve střední a východní evropě. spolek má tyto specifické cíle: a) sjednocovat, podporovat a rozvíjet komunitu pro rozhodčí řízení a pro alternativní řešení sporů (adr) ve střední a východní evropě. b) podporovat rozhodčí řízení, adr a další prostředky mírového řešení sporů ve střední a východní evropě. c) šířit znalosti o rozhodčím řízení, adr a dalších prostředcích smírného řešení sporů ve střední a východní evropě. d) vytvářet platformu pro členy, která jim umožňuje navazovat kontakty a spolupracovat s kolegy ze střední a východní evropy i mimo ni. e) propagovat střední a východní evropu na mezinárodní úrovni jako sídlo rozhodčího řízení. f) propagovat a zviditelňovat odborníky na rozhodčí řízení a adr ze střední a východní evropy na mezinárodní úrovni. g) propagovat znalosti, know - how, odborné poznatky a osvědčené postupy související s rozhodčím řízením a adr pocházející ze střední a východní evropy na mezinárodní úrovni. h) podporovat právní stát a dodržování mezinárodního právního řádu ve střední a východní evropě. a i) podporovat rozmanitost a rovné zastoupení v rozhodčím řízení a ve vnitřním fungování spolku sestávajícího se z odborníků ze střední a východní evropy

Předmět činnosti:

Předmětem činnosti spolku je: a) organizace a účast na akcích, jako jsou konference, odborná setkání, školení, přednášky, semináře a další. b) příprava publikací (článků, zpráv, stanovisek a dalších publikací a tiskových zpráv). c) provádění právních rešerší a organizace a účast na projektech z oblasti právního výzkumu. d) rozvíjení a udržování vztahů s vnitrostátními a mezinárodními organizacemi nebo jinými institucemi s podobnými cíli a spolupráce s těmito organizacemi nebo institucemi za účelem dosažení uvedených cílů. e) předkládání stanovisek, vyjádření amici curiae a podobných dokumentů k otázkám souvisejícím s rozhodčím řízením a adr. f) šíření příslušných informací svým členům, pomoc a podpora svých členů. g) zastupování zájmů svých členů v souvislosti s cíli spolku. h) vedení seznamu členů s příslušnými zkušenostmi v oblasti rozhodčího řízení a alternativního řešení sporů. a i) plnění dalších úkolů, které si vyžádá výbor nebo členská schůze