Aplatform, z.ú.

Název:Aplatform, z.ú.
Sídlo:Bílkova 855/19, 110 00 Praha - Staré Město
IČO:17278457
Právní forma:Ústav
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 1067
Předmět činnosti:

2.účelem ústavu je: a)vytvoření celosvětového prostoru pro realizaci změny paradigmatu jednání jednotlivců a společnosti od konzumerizmu a egoismu k vědomé štědrosti a laskavosti, jakožto přirozeného způsobu prožívání přítomného osobního i neosobního štěstí. b)šíření porozumění a prožívání níže uvedených deseti kvalit individuální povahy člověka, podpora vědomé aplikace tohoto uceleného poznání ve vlastním životě jednotlivce a trvalé věnování toho nejlepšího v sobě pro štěstí všech, jakožto přirozené cesty ke štěstí jednotlivců i společností: 1)milující laskavost, 2)soucit, 3)radost, 4)uvolněná vyrovnanost, 5)štědrost, 6)etické jednání, 7)trpělivost, 8)odhodlanost, 9)koncentrace, 10)rozlišující moudrost. c)v rámci uvedených kvalit podporovat vývoj jednotlivců a společností s ohledem na integritu každého jednotlivce a v respektu k individuálnímu rozměru, který současně brání jakémukoli nátlaku, sektářství či extrémismu. d)a dále - vytváření vhodných podnětů pro rozvoj individuálního potenciálu jednotlivce za účelem harmonizace chování a vědomí vzájemné sounáležitosti ve společnosti. - organizování vlastní osvětové, vzdělávací a kulturní činnosti. - podpora vzniku, činnosti, spolupráce a rozvoje vědomých komunit, - vývoj a provozování informačních a komunikačních technologií, které povedou k efektivní vzájemné komunikaci a pomoci uvnitř i vně sociálních skupin s cílem usnadňovat a podporovat šíření výše uvedených kvalit a přispívat k naplňování účelu ústavu, - vyhledávání a navazování spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery a vytváření mezinárodní sítě a partnerských projektů. - mapování současných trendů ve filantropii, ekonomice daru a vědomého života a s tím spojených činností v česku a ve světě