Název: Alpský institut - nadační fond
Sídlo: Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 09812750
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 12. 02. 2021
Spisová značka: N 1876 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:1. seznamovat širokou veřejnost česka a slovenska - s poznatky a pokrokem v řešení otázky enviromentálních vlivů na život člověka a životní prostředí - s vědecko-technickými řešeními ve všech oborech lidské činnosti - s kulturou a sportem a zároveň se životním stylem obyvatel v alpských regionech evropy a podpora enviromentální výchovy, zejména mladých lidí a z toho vedoucí nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti 2. pro plnění výše uvedeného účelu nadační fond zejména: - podpora, organizování a realizace projektů, jejichž cílem je zvyšování a prohlubování vědomostí v česku a na slovensku o pokrocích ve světě vědy, techniky, technologií, kultuře a sportu, které dosahují obyvatelé alpských regionů. - zajištění veřejných akcí, které se zaměří na popularizaci výsledků v oborech uvedených v účelu fondu s důrazem na výběr místa konání a výběr reprezentativních osob z daných oborů - podpora a popularizace projektů, na kterých budou zainteresovaní odborníci či kompetentní osoby z obou stran tedy na jedné česka a slovenska a na druhé z alpských regionů - vydávání, rozšiřování a prodej vlastních publikací a tiskovin, které budou informovat o historii, současnosti a budoucnosti v uvedených oborech - natáčení dokumentů o činnostech v daných oborech a jejich uvádění ve sdělovacích prostředcích, se kterými se bude úzce spolupracovat - zajištění informačního servisu pro média, web a sociální sítě, zveřejňování činnosti nadačního fondu a společností, které budou tuto činnost podporovat nebo v ní spolupracovat