Název: Alphabetum, z. ú.
Sídlo: Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 09505717
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 14. 09. 2020
Spisová značka: U 911 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět činnosti:Ústav se věnuje významu porozumění proměnlivým okolnostem současné doby jako základního předpokladu vědomého rozhodování člověka. účelem ústavu je proto popularizace a osvěta novodobého pojetí tradičního pojmu gramotnosti coby schopnosti vnímat podstatné souvislosti a rozhodovat se na jejich základě k odpovídajícímu (odpovědnému) jednání. předmětem pozornosti ústavu jsou tak vzdělávací prvky tuto novou gramotnost podporující-zejména informační a mediální studia, stejně jako výuka kritického myšlení
Statutární orgán - ředitel: ředitel: ing. františek francírek, ph.d., dat. nar. 3. října 1967 pomořanská 473/4, troja, 181 00 praha 8 den vzniku funkce: 14. září 2020
Počet členů: 1
Způsob jednání: za ústav jedná navenek samostatně ředitel