Název: ALDAgo TEAM z.s.
Sídlo: Zlínská 394, 763 16 Fryšták
IČO: 09760903
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 06. 01. 2021
Spisová značka: L 27385 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Účelem spolku a jeho hlavní činností je: a) provozování, podpora a organizace sportovní a obdobné činnosti (tělovýchovné a turistické aktivity), vytváření vhodných a potřebných materiálních a tréninkových podmínek pro tuto činnost; b) zabezpečení organizačních a ekonomických podmínek pro soustavný rozvoj a přípravu aktivních členů k účasti zejména soutěžích pořádaných českým svazem plaveckých spolků; c) vytváření co nejširší možnosti užívání svých sportovišť pro své členy; d) udržování a budování sportovních zařízení, která jsou jeho majetkem nebo mu byla svěřena do užívání; e) vedení svých členů, jakož i dalších zájemců o sport k dodržování základních sportovních i etických pravidel; f) hájení zájmů svých členů a za tímto účelem i spolupráce s orgány státní správy i samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi a jednotlivci; g) zajišťování vzdělávání a školení svých členů v oblasti sportu; h) organizace sportovní výuky, výuky plavání a výcviku svých členů i ostatních zájemců o sport; i) nápomoc rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví a dalších oblastí v místě své působnosti, zejména formou veřejně prospěšné a osvětové činnosti