Akademie romského talentu z.s.

Název:Akademie romského talentu z.s.
Sídlo:Budovatelů 3153/32, 466 01 Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou
IČO:17776309
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:15.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13507
Účel:

Účel spolku, který taktéž vymezuje hlavní činnost spolku nevýdělečné povahy ve smyslu ustanovení § 217 odst. 1 občanského zákoníku, spočívá v realizaci aktivit spojených s pomocí sociálně slabým rodinám s dětmi, podpoře vzdělávání, sportovních a kulturních aktivit dětí a mládeže, a to zejména prostřednictvím pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti a mládež a dalších hromadných akcí zejména vzdělávacího, sportovního a kulturního charakteru (např. hudební a pěvecký soubor, taneční soubor, fotbalový klub, kulturní výlety, kurzy etikety). spolek se dále věnuje i poradenství a řešení problémů v sociálních věcech, prevenci závislosti na návykových látkách a kriminality, jakož i podpoře dětí a mládeže v rozvíjení jejich talentových schopností všeho druhu