AČR Pro Libertate, z.s.

Název:AČR Pro Libertate, z.s.
Sídlo:Patočkova 2386/85, 169 00 Praha - Břevnov
IČO:17369371
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:29.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76553
Účel:

Hlavním účelem spolku je sdružování vojáků z povolání ve smyslu zák. č. 221/1999 sb. zejména k: jejich vzájemné komunikaci a kooperaci zlepšování podmínek výkonu služby ochraně individuálních práv a svobod vojáků z povolání a osob jim blízkých prosazování společenské vážnosti ozbrojených sil a vážnosti vojenského povolání ochraně a utváření hrdosti na vojenské tradice a na tradice jednotlivých vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů organizaci sportovních a kulturních aktivit prevenci sociálně nežádoucích jevů sociální a duchovní podpoře a pomoci mezinárodní spolupráci

Předmět činnosti:

Organizace diskuzních fór, společenských setkání, organizace kulturních a sportovních akcí komunikace s ministerstvem obrany a generálním štábem a jednotlivými útvary armády čr komunikace s ostatními orgány státu za účelem naplňování účelu spolku pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře), zprostředkování odborné pomoci členům spolku a jejich rodinným příslušníkům pomoc ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy, chráněné spolkem, publikační činnost, další činnosti, určené radou spolku